Elmira Həsənova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Redaktor
Açıq qapı günü