Дата печати
2011
Автор
İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva
Язык
Azərbaycan
Жанр
Dərslik
Формат
PDF
Epidemiologiya

Dərslikdə ümumi epidemiologiyanın bütün bölmələri əhatə olunmuşdur: epidemik proses haqqında təlim, dezinfeksiya, sterilizasiya, dezinseksiya, deratizasiya, yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası, epidemioloji nəzarət, ocaqda aparılan əksepidemik tədbirlər. Dərslikdə ATU-nun tibbi-profilaktika fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş proqram əsasında müxtəlif yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası və profilaktikasına dair ətraflı məlumat verilmişdir. Bundan başqa, kitabda müxtəlif yoluxma mexanizmləri ilə ötürülən törədicilər tərəfindən törədilən xəstəliklərə (helmintozlar, protozoozlar, xəstəxanadaxili infeksiyalar) xüsusi diqqət verilmişdir.

Дата печати
2011
Автор
İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva
Язык
Azərbaycan
Жанр
Dərslik
Формат
PDF