Elmira Həsənova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Redaktor
METAKda yeni vakansiya
ATEF MMC Vakansiyası