Print date
2001
Author
Q.T.Mustafayev, F.Z.Qarabəyli
Language
Azərbaycan
Genre
Biologiya
Format
PDF
Onurğalı heyvanların ekologiyası

Onurğalı heyvanların ekologiyası təhsilin biologiya istiqaməti üzrə bakalavr pilləsində tədris olunur. İlk dəfə nəşr edilən bu dərslik BDU-nin planına və respublikamızda keçirilən tədris islahatlarının tələblərinə uyğundur. Dərslikdə onurğalı heyvanların mənşəyinin və coğrafi yayılmasının ekoloji aspekti, onların davranışı, həyat tərzi, ekoloji qrupları, səmərəli istifadəsi və qorunması verilir. Dərslikdən tələbələr, müəllimlər, ovçular, balıqçılar və ekologiya ilə maraqlanan oxuyucular istifadə edə bilərlər.

Print date
2001
Author
Q.T.Mustafayev, F.Z.Qarabəyli
Language
Azərbaycan
Genre
Biologiya
Format
PDF