Print date
2013
Author
Abdullayeva Ş.Y.
Language
Azərbaycan, İngilis
Genre
Biologiya
Format
PDF
Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı Fauna

Kitabda Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılmış nadir, nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan 216 növ heyvan, onların yayılması, həyat tərzi, sayı, azalma tendensiyaları haqqında məlumat verilib. 

Print date
2013
Author
Abdullayeva Ş.Y.
Language
Azərbaycan, İngilis
Genre
Biologiya
Format
PDF