Türkiyə - Azərbaycanın qərbdən həmsərhəd olduğu ölkə. İnkişaf etməkdə olan ölkədir. Təhsil sisteminə görə dünyada 34 cü yerdədir.
*Aşağıdakı universitetlərinin diplomları ölkəmizdə tanınır

Türkiyə - Azərbaycanın qərbdən həmsərhəd olduğu ölkə. İnkişaf etməkdə olan ölkədir. Təhsil sisteminə görə dünyada 34 cü yerdədir.
*Aşağıdakı universitetlərinin diplomları ölkəmizdə tanınır