Nuranə Yarməmmədli
Azərbaycan Texniki Universiteti
Redaktor
“Sabah Group” LLC