Kənan Əhmədov
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Tələbə