İlkin Quluzadə
Bakı Mühəndislik Universiteti
Tələbə