Gülcan Şahmarova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Redaktor