Farida Mammadli
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Redaktor
İş icraçısı
DIZAYNER