Elmira Həsənova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Redaktor
Bizimlə Ol layihəsi
"Bizimlə OL" layihəsi
Açıq qapı günü