Elmira Həsənova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Redaktor
A-Group Vakansiya
Atena Group Vakansiya
Kristal Abşeron