Çap tarixi
2012
Müəllifi
F.A.Məmmədova
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Yeraltı suların dinamikası

Dərslikdə yeraltı suların hərəkət nəzəriyyəsi:süzülmənin fiziki-riyazi əsaslan, süzülmə ilə bağlı məsələlərin həlli üsulları, təcrübə-süzülmə işlərinin nəzəri əsasları və s. haqqında bəhs cdilir. Əsas diqqət hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda yeraltı suların dinamikası üsullarının tətbiqi əhəmiyyətinə həsr olunmuş məsələlərə verilir.

Çap tarixi
2012
Müəllifi
F.A.Məmmədova
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF