Çap tarixi
2008
Müəllifi
İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili

“Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili” adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə xarici ölkələrin mədəni fəaliyyətinə müqayisəli şəkildə yanaşılmış mədəni fəaliyyətin müasir tələbləri nəzərə alınmışdır. Dərsliyin hazırlanmasında xarici ölkələrin iş təcrübəsinə geniş şəkildə istinad edilmiş, milli adət və ənənələr, dini xüsusiyyətlər, beynəlxalq mədəni əlaqələr, mədəniyyət və incəsənətin sosial-iqtisadi mahiyyəti, tarixi mənşəyi, turizm fəaliyyəti, mədəni maarifləndirici iş, ixtisaslı kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi, dövlətin tənzimləyici rolu, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti və digər problemlər kulturoloji aspektdə tədqiq olunmuşdur. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərinin professor-müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

Çap tarixi
2008
Müəllifi
İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF