Çap tarixi
2004
Müəllifi
S.C.Əliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Tibbi biliklərin əsasları

Bu mühazirələr toplusunda Tibbi biliklərin əsasları fənni,onun vəzifələri, İnsan orqanizminin inkişafı haqqında, Sağlamlıq və xəstəlik, Tipik patoloji proseslərin bəzi formaları, İstinad hərəkət aparatı və onun xəstəlikləri, Qan sistemi və onun xəstəlikləri, Ürək-damar sistemi və onun xəstəlikləri, Sinir sistemi və onun xəstəlikləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.

Çap tarixi
2004
Müəllifi
S.C.Əliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF