Çap tarixi
2009
Müəllifi
Z.S,M, K.M.M, M.S.Zərbəliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması

Dərslikdə su ehtiyatlari və onun keyfiyyəti barədə geniş məlumat verməklə su ehtiyatlarindan kompleks istifadə olunmasi, inteqrasiyali idarə edilməsi və mühafizəsi barədə müfəssəl izahatlar verilmişdir. Su ehtiyatlarinin kompleks istifadəsində əsasən kənd təsərrüfati sistemlərinin su təchizatina, energetika sistemi, məişət və sənaye su təchizati, su nəqliyyati, baliqburaɯan və baliqqoruyan qurğular barədə su ehtiyatlarinin inteqrasiyali idarə edilməsinin və planlaşdirilmasi prinsipləri, su hüququ və qanunvericiliyi, su kadastri, su ehtiyatlarinin mühafizəsi və digər bölmələrində izahina geniş yer verilmişdir. Dərslik təhsil nazirliyinin təsdiq etdiyi proqram əsasinda yazilmişdir və et 01.00.00 – istiqamətində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu dərslik üç fənnin tədrisini – «su ehtiyatlarin kompleks istifadəsi», «su ehtiyatlarinin inteqrasiyali idarə olunmasi» və «su ehtiyatlarinin mühafizəsi» əhatə edir. Dərslikdən həmçinin elmi-tədqiqat və layihə ønstitutlarinda çalişan mütəɯəssislərdə istifadə edə bilərlər.

Çap tarixi
2009
Müəllifi
Z.S,M, K.M.M, M.S.Zərbəliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF