Çap tarixi
1999
Müəllifi
F.C.Əmirova,M.B.Hüseynov
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF
Sitologiya

Təqdim edilən dərs vəsaiti AR təhsil nazirliyinin 46-22-44 07/17 saylı əmri ilə təsdiq etdiyi bakalavr təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulan program əsasında tərtib edilmişdir. Dərs vəsaiti 5 fəsildən ibarət olub, I fəsil hüceyrənin öyrənilmə üsullarına, II fəsil hüceyrələrin kimyəvi və fiziki-kimyəvi təşkilinə, III fəsil sitoplazma və onun komponentlətinə, IV fəsil nüvə və onun komponentlərinə, hüceyrələrin bölünmə üsullarına, V fəsil isə hüceyrələrin differensiasiyasına və patalogiyasına həsr edilmişdir.

Çap tarixi
1999
Müəllifi
F.C.Əmirova,M.B.Hüseynov
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF