Çap tarixi
2009
Müəllifi
Xudaverdi Qənbərov
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF
Qurani kərimdə bioloji fikirlər

Kitabçada biologiya ilə bağlı bir çox elmi fikirlərin 1400 il bundan əvvəl müqəddəs Qurani-Kərimdə verilməsi göstərilir. Bu fikirlər təkamül təlimi, embriologiya, klonlaşdırma, insan anatomiyası və fiziologiyası, dermatologiya, genetika və botanikaya aid olan məsələləri əhatə edir. Burada bioloji fikirlər olan Quran ayələri, onların açıqlaması və bu fikirlərin müasir elmi sübutları verilir.

Kitab elmi işçilər, müəllimlər, dini təhsil alan tələbələr, habelə geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.

Çap tarixi
2009
Müəllifi
Xudaverdi Qənbərov
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF