Çap tarixi
2010
Müəllifi
M.R.Şəfiyeva
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF
Mikrobioloji təcrübələrə aid tapşırıqlar

Bu vəsaitdə "bakteriyaların artımı, inkişafı və fiziologiyası" üzrə təcrübi tapşırıqlar aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir: mikroorqanizmlərin artımı və inkişaf prosesinə qidalı mühitin tərkib hissələrinin təsiri, mikro-orqanizmlərin inkişafı üçün oksidləşmə reduksiya potensialı və hidrogen ionunun qatılığının əhəmiyyəti, mikroorqanizmlərin fizioloji fəaliyyətinin inkişaf mərhələlərindən asılılığı.

Mikroorqanizmlərin sayılmasının müxtəlif üsulları, bəzi biokimyəvi və fiziki-kimyəvi metodları, habelə alınan nəticələrin nisbətən sadə statistik təhlili qaydalan verilmişdir. Vəsait əsasən universitetlərin mikrobiologiya üzrə ixtisaslaşan biologiya fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çap tarixi
2010
Müəllifi
M.R.Şəfiyeva
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF