Çap tarixi
2008
Müəllifi
A.Ş.İbrahimov, Z.A.A, L.N.M
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF
Mikologiya

Azərbaycan dilində ilk dəfə yazılan bu dərslikdə, göbələklərin fiziologiyasının ən mühüm problemlərinə aid müasir məlumatlar verilmişdir. Dərslikdə, göbələklərin hüceyrəvi quruluşu, qidalanmaları, metabolizmi, su rejimi, böyüməsi, inkişafı, hərəkətləri və çoxalmaları barəsində ayrıca fəsillər vardır. Dərslik, məzmununa görə, nəinki universitetlərin bakalavr və magistratura şöbələrinin tələbələri üçün, həm də mikologiya sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün də faydalıdır.

Çap tarixi
2008
Müəllifi
A.Ş.İbrahimov, Z.A.A, L.N.M
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF