Çap tarixi
2012
Müəllifi
E.İ.Səfərov
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları

Kitabda Kiçik Qafqaz regionunun Azərbayacan Respublikasıhissəsində (Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla) yerləşən faydalı qazıntı yataqları, onların geologiyası, genezisi ilə yanaşı faydalı qazıntı kütləsinin ehtiyyatı haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Həmçinin kitabda sözügedən region üzrə hər bir yataq barəsində qısa məlumat verilmişdir. Kitab geoloqlarla yanaşı, ekologiya və təbii sərvətlər orqanlarının əməkdaşları, eləcə də geologiyaya dair nəzəriyyə və təcrübənin öyrənilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən şəxslər, tələbələr, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çap tarixi
2012
Müəllifi
E.İ.Səfərov
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF