Çap tarixi
2008
Müəllifi
Ə.H. Əliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum

Oxucuların ixtiyarına verilən praktikum 10 fəsildən ibarət olub «İnsan və heyvan fiziologiyası» kursu üzrə elmi araşdırmaların obyekti olan insan və heyvanda baş verən fizioloji proseslərin geniş və hərtərəfli öyrənilməsi üçün metodoloji yanaşmanı özündə əks etdirən 83 laboratoriya işindən ibarətdir. Praktikumda bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün verilən metodlar tələbələrin sərbəst işləməsini və insan və heyvan fiziologiyasından mühazirə dərslərində verilən materialı necə mənimsəməsini yoxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çap tarixi
2008
Müəllifi
Ə.H. Əliyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Biologiya
Format
PDF