Çap tarixi
2000
Müəllifi
E.M.Hacızadə
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində

Monoqrafiya bazar münasibətləri şəraitində, Azərbaycanın yanacaq sənayesinin iqtisadi problemlərinə, sahədə islahatlar prosesinin təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Yanacaq energetika kompleksində çalışan mütəxəssislər, iqtisadçılar, müvafiq elmi-tədqiqat institutları, ali məktəb tələblərinin istifadəsinə təqdim olunan əsər həm də müəyyən dərəcədə geniş oxucu gütləsi, milli sahibkarlar və xarici iş adamları üçün də nəzərdə tutulur.

Çap tarixi
2000
Müəllifi
E.M.Hacızadə
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF