Çap tarixi
2013
Müəllifi
R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika

Dərslikdə geofizika mühəndisliyi ixtisaslaşması üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələrinə elektrotexnika, radiotexnika və elektronikaya dair müfəssəl nəzəri və praktiki məlumat verilir. Dərslikdə bir-biri ilə əlaqədar fənlər müvafiq ardıcıllıqla şərh edilmişdi. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika fənni tədris proqramına uyğun: sabit və dəyişən cərəyan elektrik dövrələrindən, elektromaqnit dövdələrindən, xətti elektrik dövrələrində keçid proseslərindən, transformatorlardan, asinxron maşınlardan, radiotexnika və elektronikadan bəhs edilmişdir. Dərslikdən qeyri-elektrotexnika ixtisasları üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri, elmi işçilər, eləcə də istehsalatda çalışan mühəndis-texniki işçilər istifadə edə bilərlər.

Çap tarixi
2013
Müəllifi
R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF