Çap tarixi
2013
Müəllifi
Ə.Ş.İmanov
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Biznes və Reklam

Dərslikdən Biznes və reklam sahəsində Menecmentin məqsəd və vəzifələri, reklam fəaliyyətinin strateji planlaşdırılması və subyektləri nəzərdən keçirilmişdir. Müxtəlif reklam kampaniyalarmın səmərəliyinin qiymətləndirilməsi və reklam büdcəsinin müəyyənləşdüihnəsi metodologiyasmdan bəhs olunur. Reklamın sosial-iqtisadi səmərəliliyinin proqnozlaşdırılması və reklam fəaliyyətinin, dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məsələləri işıqlandırılır. Dərslikdən Biznes və reklam fənni tədris olunan Ali məktəb tələbələri, magistrlər, aspirantlar, müəllimlər və doktorantlar, sahibkarlar, menecerlər və habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çap tarixi
2013
Müəllifi
Ə.Ş.İmanov
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF