Çap tarixi
2008
Müəllifi
A.A.Qurbanzadə, Ə.Ə.Həmzəyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Bio ekologiya:Arealogiyası, dayanıqlı modeli

Dərs vəsаitində bioеkologiyаnın müаsir problеmləri, еkoloji еlmi istiqаmətləri və dаyаnıqlı informаsiyа çərçivəsi üzrə təhlillər аpаrılmışdır. Vəsаit аli məktəb, ortа ixtisаs müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çap tarixi
2008
Müəllifi
A.A.Qurbanzadə, Ə.Ə.Həmzəyev
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF