Çap tarixi
1998
Müəllifi
M.A.Müseyibov
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF
Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sərhədləri, sahəsi, oroqrafiyası, geoloji və geomorfoloji qruluşu, faydalı qazıntıları, nəhayət iqlimi, daxili suları, torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar aləmindən bəhs olunur. Əvvəlki dərsliklərdən və dərs vəsaitlərindən fərqli olaraq Azərbaycan landşaftına, ekoloji problemlərinə aid əhatəli məlumat verilir.Kitabdan həmçinin coğrafiya müəllimləri və Azərbaycanın təbiəti ilə maraqlanan geniş oxuyucu kütləsi də faydalana bilər.

Çap tarixi
1998
Müəllifi
M.A.Müseyibov
Dil
Azərbaycan
Janr
Coğrafiya
Format
PDF