Çap tarixi
2017
Müəllifi
S.S.Rzayeva
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF
Atom fizikası

Dərslik respublikanın universitetlərinin fizika fakültələrinin tələbələri üçün "Atom fizikası" fənni üzrə təklif olunmuş proqrama uyğun yazılmışdır. Dərslikdə atom fizikasının yaranma tarixi xroniki ardıcıllıqla şərh edilmiş, işığın və mikrohissəciklərin dalğa və kvant təbiəti haqqında ətraflı məlumat verilmiş, hidrogenəbənzər atomların Bor-Zommerfeld və müasir kvant nəzəriyyəsi, çoxelektronlu atomların elektron quruluşunu tədqiq etmək və onların tam dalğa funksiyalarını və elektron enerjisini tapmaq üçün istifadə olunan əsas metodlar geniş şərh olunmuşdur.

Çap tarixi
2017
Müəllifi
S.S.Rzayeva
Dil
Azərbaycan
Janr
Dərslik
Format
PDF