Неоценимую услугу для тех, кому предстоит пройти IQ-тестирование, и для желающих самостоятельно проверить свои способности окажет эта книга, содержащая 1600 заданий.

Практикуясь в решении разнообразных типов тестов и «настраивая» свой ...

Большая книга IQ тестов

TQDK tərəfindən nəşr olunmuş Məntiq dərsliyində testlər və onların izahları verilib. Kitab magistraturaya, dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub.

...

TQDK Məntiq

Məntiqdən 50 və riyaziyyatdan 50 test nümunəsi verilmişdir

...

Məntiq və riyaziyyatdan test nümunəsi

Kitabda Magistr Ol müəllim və tələbələrinin məntiq testlərinin izahları vardır

...

İzahlı məntiq kitabı

Motivativ (əqli gimnastika , maraq doğurma) vasait olan bu kitabın nəşrində əsas məqsəd riyaziyyata maraq yaratmaqla yanaşı şagirdlərin həyati, məntiqi, psixoloji dünyagörüşlərini formalaşdırmaq, səbrlə oturub işləmə qabiliyyətini inkişaf etd...

Riyaziyyat və intellekt B variantı

Məntiq Testləri İzahlı

...

Məntiq testləri

Bəzi məntiqi testlər və onların izahları verilmişdir.

...

Məntiq testləri(izahlı)