-

...

Yeni Atlantis

-

...

Ecco-homo

-

...

The world as i see it

-

...

Relativity

'Doğru söylüyorum' diyen birine inanabilir misiniz?
Bir katil masum olabilir mi?
Bir evliya, bir günahkâr ve bir intihar bombacısı arasındaki fark nedir?
Sağlıklı olmak tehlikeye dönüşür m&uum...

Zihni allak bullak eden 33 felsefi bilmece

Antichrist, Nietzche'nin çıldırmadan hemen önce üzerinde çalışmakta olduğu bir dizi kitaptan, ilki ve tamamlayabildiği sonuncusudur.
Burada 'İsa Düşmanı' Deccal adını üstlenerek hristiyanlığa lanet yağdır...

Deccal-Hristiyanlığa Lanet

Sanatçılar ve akademisyenlerle ilişkimizde, kolayca ters yönlerini göz önüne alıyoruz: Dikkat çekici akademisyenin ardında, pek de seyrek olmayarak, sıradan bir adam bulunur, sıradan sanatçının ardında pek sık -dikka...

İyinin ve kötünün ötesinde (Bir gelecek felsefesini açış)

Birkaç yılımı dünya kitabı içinde bu şekilde inceleme yaparak ve bazı deneyimler edinmeye uğraşarak geçirdikten sonra, günün birinde kendi içimdekileri de inceleme ve zihnimin tüm güçlerini izleyec...

Yöntem üzerine konuşma

-

...

Yeni Atlantis

Marcus Tullius Cicero (M:Ö:106-M:Ö:43), Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar. Felsefe öğrenimini, Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi’ye bağlı Philon’dan almış olan Cicero’nun önemi, Yunan...

Yaşlılık ve dostluk

Lucretius’un De Rerum Natura’da, ele aldığı olaylar, sorduğu sorular bir bütün olarak, bizim çağımızın da ilgilendiği, bir çok bakımdan üzerine eğildiği, çözmeye çalıştığı konulardır. Bilimin, eski...

Varlığın yapısı

Freud’a göre ilkel insan bizim çağdaşımız sayılır. Tarihöncesi çağlardaki insanların geçirdiği evreler, gündelik yaşamlar, sanatları, oluşturdukları söylenceler ve mitlerde gelişim sürecimizin önceki ...

Totem ve tabu

Damadı olduğu Marx’tan ve Proudhon’dan etkilenmiş sıradışı Fransız Marksisti Paul Lafargue’ın zamana meydan okuyan manifesto niteliğindeki metni Tembellik Hakkı, kapitalizmin vahşi çalışma koşullarına olduğu kadar, çalışmaya ...

Tembellik hakkı

Russell Sorgulayan Denemeler’de dünyanın başına bela olan pek çok sorunun insanların inançlarını akıllarının önüne koymasından ileri geldiğini öne sürer. Oysa aklın inancın önüne konması, dinsel ve siya...

Sorgulayan denemeler

-

...

Sadik ve Safdil

Leibniz, Isaac Newton’dan bağımsız olarak Sonsuz Küçükler Hesabı’nı geliştirdi ve Leibniz’in formülü yayınlandığından bu yana geniş bir çapta kullanıldı. Geliştirdiği türdeşliğin aşkınsal yasası ve s&...

Metafizik üzerine konuşma

Çin geleneklerini derleyip toplayarak yeni kuşaklara aktarmak isteyen Konfüçyüs kendine has yöntemleri olan bir filozoftu. Konuşmalar; Dünyaya, hayata, insanlara dair öğrendiklerini büyük bir keyif ve mutlulu...

Konuşmalar

Karl Marx ve Friedrich Engels’in, Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’...

Komünist partisi manifestosu

Yapıtları en az on cilt tutan Campanella’nın uzun süren yaşamı tam bir özgürlük mücadelesidir. İtalyanca olarak kaleme aldığı Güneş Ülkesi, yaşamını adadığı “özgürlük” düşüncesini...

Güneş ülkesi

-

...

Ecco-homo

-

...

Felsefenin başlangıç ilkeleri

Tam adı Johann Christian Friedrich Hölderlin. 1770 yılında Würtember’de doğdu. Alman lirik şiirinin en önemli isimlerindendir. Klasik Yunan nazım biçimlerini Almanca’ya uyarlamış, klasik temalarla Hıristiyanlığa özg&uu...

Empedokles

Bu yapıt ilk yayımlandığında (1963) Afet Muhteremoğlu, Oğuz Kazım Atok vb.gibi değerli yazarlarca YILIN KİTABI olarak nitelenmişti. Kültür bakanlarımızdan sayın Cihat Baban, 9 Mart 1971 tarihli Cumhuriyet gazetesinde şöyle yazdı: "Boilea...

Düşünce tarihi

M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış olan Eflatun düşlediği en iyi devleti, Sokrates'le birlikte, bu kitapta anlatır.
Devlet'te iki düşüncenin çatışmasına tanık oluruz:
1) İnsanlar doğuştan iyi ve eşittirler...

Devlet

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Orta&cce...

Devlet adamı

Bu kitapta sizlere tadına doyamayacağınız bir hoş sohbet bekliyor. Montaigne'in su gibi akan satırlarında "yaşamak ve çalışmak, ruh ve beden, dostluk, ün mutluluk, hüzün, korku, gülmek ve ağlamak, cinsellik, kendine acınd...

Denemeler

İnsanlık tarihinde yeni bir dönemin başlatıcısı olan Voltaire (1694-1778), yaşamı yıllarca zindanlarda yatmıştır.

Rousseau'nun savunduğu "iyimser felsefe" kuramını eleştirdiği Candide adlı yapıtı, dünyanın en ço...

Candide ve ya iyimserlik üzerine

a) XX əsr fəlsəfəsinin ümumi xarakteristikası;
b) «Həyat fəlsəfəsi», Şopenhauer və Nitşe;
c) Freydizm və yeni Freydizm;
ç) Neopozitivizm;
d) Elmin fəlsəfəsi;
e) Fəlsəfi antropologiya;
ə) Ekzi...

Fəlsəfə(qeydlər)

Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine i...

Tüketim toplumu ve dünyanın geleceği

-

...

The world as i see it

-

...

Relativity

Günümüzdə fiber optik texnologiyası bir çox sahələrdə tətbiq olunur və bu haqda biliklərinizi artırmaq üçün buyurub oxuya bilərsiniz.

...

Fiber optik

-

...

Evrenin sırları

-

...

CFR ve yeni dünya düzeni

-

...

Böyük birleştirme

Cennet kevserleri kadar engin ve samimi olan ana kucağındayken kulaklarımıza fısıldanan duygu yüklü cümleleri, az veya çok hatırlarız. Küçüklüğümüzde heyecanlı ve sevinçli bir kaşif edasıyla dolaş...

Bilgi çağında insan

İnsanın demək olar ki, ən vacib və ən mürəkkəb orqanı ilə daha yaxından tanış olmaq üçün sadəcə bir neçə dəqiqənizi ayırıb, kitabı oxumanız kifayətdir.

...

Beynin gizemi

İyirminci əsrdə elm və texnologiyada baş vermiş mühüm yeniliklər və ixtiralar haqqında qısa məlumatlarla tanış olmaq istəyirsinizsə buyurub oxuya bilərsiniz.

...

20. yüzyılda bilim

Denis Diderot (1713-1784) çağının sınırlarını çok çok aşan Ansiklopedi'nin yayıncısı olan Diderot, yazdığı kitaplarla derin izler bırakmış yaratıcı ve üretken bir yazar ve aydınlanma devrinin önde gelen filozoflarından bir...

Aykırı düşünceler

Ünlü yunan filozofu aristoteles'in yok olduğu sanılan "atinalıların devleti" adlı yazısı, mısır'dan londra'daki british museum'a getirilmiş olan bir papirüs elyazmasının ortaya çıkartılmasıyla 1891 yılı şubat ...

Atinalıların devleti

Parti’nin dünya görüşü, onu hiç anlayamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. (...) Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı çünkü tıpkı bir mısır tanesinin bir kuşun b...

1984

Nietzsche tehlikeli bir deli miydi? Yoksa dünyanın en zeki insanı mı? Düşünsel alanda - ama maalesef sadece o alanda değil - üstinsan (Übermensch) düşüncesini ortaya atan kişi olarak kendinden çok söz ettirdi. ...

90 dakikada Nietzsche

Freud'a göre ilkel insan bizim çağdaşımız sayılır. Tarihöncesi çağlardaki insanların geçirdiği evreler, gündelik yaşamlar, sanatları, oluşturdukları söylenceler ve mitlerde gelişim sürecimizin önceki ba...

Totem ve tabu

Bu əsər dünya fəlsəfi fikrinin zehinlərdə dərin iz buraxan on kitabından biri sayılır. Dahi mütəfəkkir Fridrix Nitsşenin qədim şərq müdriki Zərdüştün həyatına və düşüncələrinə həsr olunmuş əsəri həyat və qüdrətli zəka...

Zərdüşt belə dedi

Kadın düşkünü bir toprak sahibinin gayrimeşru çocuğu olan on dokuz yaşındaki Dolgorukiy'in, St. Petersburg'da bir araya geldiği babası Versilov'la yaşadığı çatışmaların anlatısıdır Delikanlı. Baba ve oğlun duygusal, ...

Delikanlı

Bəziləri deyirdi ki, o heç vaxt yatmır. Bəziləri deyirdi ki, anası uşaq vaxtı onu zibil yeşiyinə atıb. Bəziləri deyirdi ki, o, bütün ölkələri gəzib və bütün sirlərdən xəbəri var. Kimsə düşünürdü ki, o bir ...

A

Diyelim ki hakikat bir dişidir-, tüm felsefeciler dogmacı oldukları sürece, dişileri anlamada güdük kalmıyorlar mı? Yoksa, şimdiye dek, hakikate, ürkütücü bir ağırbaşlılık, yüzlerine gözlerine bulaştırdıklar...

İyinin ve kötünün ötesinde