REZİDENTURA İXTİSASLARI ÜZRƏ ƏN YÜKSƏK KEÇİD BALLARI


REZİDENTURA İXTİSASLARI ÜZRƏ ƏN YÜKSƏK KEÇİD BALLARI

Şüa diaqnostikası (RDM) 157 bal

Mamalıq ginekologiya (MK) 151 bal

Yoluxucu Xəstəliklər* (ATU) 150 bal

Laboratoriya işi*(MOM) 150 bal

Mamalıq ginekologiya (Gəncə şəhər xəstəxanası) 147 bal

Laboratoriya işi* (MK) 145 bal

Şüa diaqnostikası (MOM) 144 bal

Şüa diaqnostikası (MK) 143 bal

Dermatovenerologiya (HTİ) 141 bal

Uşaq Cərrahiyyəsi (ATU) 140 bal

Dermatovenerologiya (ATU) 140 bal

Kardiologiya (RDM) 140 bal

Qeyd Ulduzla (*) işarə edilmiş ixtisaslara qəbul 1 və 3-cü istiqamət üzrə aparılır